За фирмата

Bulinvent ® е създадена през 1997 в София от Екатерина Савова и предлага всички услуги в областта на индустриалната собственост – изобретения, търговски марки и промишлен дизайн.

Екатерина Савова

Представител по индустриална собственост. Европейски патентен представител. Европейски представител - търговски марки и промишлен дизайн

Родена на 4 април 1968 година.

Технически университет София, инженер електроника (1987 – 1993)

Технически университет София, специализация в областта на правото върху интелектуална собственост (1994 – 1996)

Държавни изпити и вписване в регистъра като представител по индустриална собственост в областта на изобретенията, търговските марки и промишлен дизайн (1997)

Вписване в регистъра на Европейското Патентно ведомство като Европейски патентен представител (2002)

Вписване в регистъра на Европейското ведомство за търговски марки и промишлен дизайн (2007)

Член на EPI (European Patent Institute) - 2002; INTA (International trademark Association) - 2008, PTMG (ThePharmaceutical Trade Marks Group) – 2018.